Historické romány

Werfel, Franz

1890-1945

O autorovi ve Wikipedii

Seznam knih

Název Poslední vydání Klíčová slova
Jeremiáš - Slyšte hlas 1967 Blízký Východ, 6. stol. př.Kr., biblický příběh