Historické romány

Ebers, Georg

1837-1898

O autorovi ve Wikipedii

Seznam knih

Název Poslední vydání Klíčová slova
Kleopatra 1997 Egypt, 1. stol. př.Kr., Kleopatra
Nitetis, královská dcera 1997 Egypt, Persie, 6. stol. př.Kr.
Uarda 1997 Egypt, starověk, Ramesse II.