Historické romány

Ford, Michael Curtis

O autorovi ve Wikipedii

Seznam knih

Název Poslední vydání Klíčová slova
Deset tisíc 2004 Řecko, Persie, 5. stol. př.Kr., Kýrovo tažení
Poslední z králů 2005 Řím, 2.-1. stol. př.Kr., Mithridates