Historické romány

Kammerer, Iris

1963-

O autorovi ve Wikipedii

Seznam knih

Název Poslední vydání Klíčová slova
Varus 2009 Řím, Germánie, 1. stol. př.Kr.-1. stol., bitva v Teutoburském lese, Varus, Arminius