Historické romány

Seznam knih

Nastavení filtrů

Název Autor Posled. vyd. ▲ Místo děje Období
Rea, dcera faraonova
(Ve stínu věčnosti 2)
Fremont, Rolf 1925 Egypt starověk
Hasnoucí půlměsíc Karas, Josef František 1925 Česko 17. stol.
Kalich na Sioně Karas, Josef František 1925 Česko 15. stol.
Mezi dvěma vrchy Karas, Josef František 1925 Česko ?
Rok 1794. Nil desperandum Reymont, Władysław Stanisław 1925 Polsko 18. stol.
Na běhání Karas, Josef František 1925 Česko 15. stol.
Rok 1794. Poslední sněm republiky Reymont, Władysław Stanisław 1925 Polsko 18. stol.
Scaramouche Sabatini, Rafael 1925 Francie 18. stol.
Samo Růžička, Josef 1925 Česko 8. stol.
Spartacus Karas, Josef František 1925 Řím 1. stol. př.Kr.
Lucius Flavus Spillmann, Josef 1925 Palestina 1. stol.
V soumraku Karas, Josef František 1925 Česko 17. stol.
Athosovo stáří Féval, Paul 1925 Francie 17. stol.
D'Artagnanův syn Féval, Paul 1925 Francie 17. stol.
Poprava litomyšlská Kočí, Tomáš 1925 Česko 17. stol.
Pozdní květ Moravec, Bedřich 1925 ? ?
Akté Dumas, Alexandre 1925 Řím 1. stol.
Dvě Diany Dumas, Alexandre 1925 Francie 16. stol.
Leon a Leona Dumas, Alexandre 1925 Francie 16. stol.
Gerard Hamerský, Jaroslav 1925 ? 17.-18. stol.
Rozkošnice Dumas, Alexandre 1926 Itálie 17. stol.
Šuanové a modří Féval, Paul 1926 Francie 18. stol.
Svoboda pod sněhem aneb Zelená kniha Jókai, Mór 1926 ? ?
Věčný žid Kettner, Karel 1926 ? ?
Lešenské plameny Karas, Josef František 1926 Evropa 17. stol.
Rok 1794. Povstání Reymont, Władysław Stanisław 1926 Polsko 18. stol.
Nástrahy Karas, Josef František 1926 Česko 19. stol.
O kalich a národ Karas, Josef František 1926 Česko 15. stol.
Portášské historie Karas, Josef František 1926 Česko 18. stol.
Suchý čert a divoký sokol Karas, Josef František 1926 Česko 15. stol.