Historické romány

Román „Proti všem“ - pro čtenáře 21. století!

Proti všem - upoutávka

Objednejte si naši publikaci!

Výhodná cena (cena Kosmas 257 Kč):

  • Osobní odběr v Praze (po dohodě): 160 Kč
  • Poštou při platbě předem na účet: 220 Kč
  • Poštou na dobírku: 240 Kč
Objednávka

S hrdiny románu poznáte život na Táboře v jeho počátcích, zúčastníte se příprav husitské Prahy na rozhodující boj s křižáky, zažijete několik bitev včetně bitvy na Vítkově a dozvíte se leccos o husitském válečnictví.

Píše se rok 1420. Krajem táhnou houfy venkovanů vedených vášnivými kazateli, kteří mluví o brzkém skonání věků a příchodu Krista na zemi a při tom ničí kostely a kláštery. Římský a dosud neuznaný český král vyhlašuje křížovou výpravu proti vlastní zemi, aby potlačil vyznavače kalicha, jeho vojska pustoší kraj a vraždí Čechy bez ohledu na vyznání. Praha, jejíž snahu o vyjednávání Zikmund povýšeně odmítá, volá o pomoc spřátelená města včetně radikálního Tábora. Velké vítězství na Vítkově hoře je však teprve začátek. I mezi vyznavači kalicha je totiž nemálo rozporů. Události vzrušené doby hluboce zasáhnou členy jedné zemanské rodiny. Starý zeman ožívá, když může bojovat pod Janem Žižkou proti nepřátelům boží pravdy. Mladá vdova propadá blouznivému učení táborského kněze a jeho uhrančivým očím. Chlapec na prahu dospělosti se nadšeně stává božím bojovníkem a zažívá i dosud nepoznaný cit...

Ochutnejte krátké ukázky nebo si stáhněte několik stránek.


Proti všem - kniha

Kdysi patřil Alois Jirásek k nejčtenějším autorům, jeho historické romány byly velmi populární. Román Proti všem je jeden z jeho nejlepších a dočkal se neuvěřitelného počtu 32 vydání, i když nejspíš jen prvních 11 vydání odpovídalo na zájem čtenářů, protože po roce 1948 už zřejmě převládala politická motivace (za komunistů byla doba husitská až nepatřičně vyzdvihována a Jiráska si oblíbil Zdeněk Nejedlý).

Naposledy byl román vydán v roce 1987. Doba se změnila a najednou bylo zavrženíhodné vše, co propagoval dřívější režim, tedy i Jirásek. V průběhu let se však měnili i čtenáři a o Jiráska přestal být zájem, a to nejen proto, že byl zařazen mezi doporučenou školní četbu. Dnešní čtenář nemá trpělivost na dlouhé popisné pasáže, jimiž je Jirásek pověstný a které odrazovaly už předchozí generace. Na tom nic nemění ani to, že dnes zájem o husitství opět ožívá, i zásluhou současných historiků (zejména Petra Čorneje), kteří usilují o objektivní zhodnocení této významné epochy našich dějin.

Román si však nezaslouží, aby skončil v propadlišti dějin. Proto HistRoma přichází s úpravou, díky níž by mohl být lákavý i pro čtenáře 21. století. Úprava spočívá zejména ve zkrácení popisných pasáží a přizpůsobení modernímu pravopisu, do vlastního textu bylo zasahováno minimálně, aby se zachoval Jiráskův archaizující poetický styl, který má hlavní podíl na čtivosti románu.

Vydavatel: HistRoma - Helena Dvořáková, Řevnice, Husova 693, IČO 61014401