Historické romány - historické příběhy - historické povídky

HistRoma vydává první publikaci!

Proti všem - upoutávka

S hrdiny románu poznáte život na Táboře v jeho počátcích, zúčastníte se příprav husitské Prahy na rozhodující boj s křižáky, zažijete několik bitev včetně bitvy na Vítkově a dozvíte se leccos o husitském válečnictví.

Píše se rok 1420. Krajem táhnou houfy venkovanů vedených vášnivými kazateli, kteří mluví o brzkém skonání věků a příchodu Krista na zemi a při tom ničí kostely a kláštery. Římský císař a dosud neuznaný český král vyhlašuje křížovou výpravu proti vlastní zemi, aby potlačil vyznavače kalicha, jeho vojska pustoší kraj a vraždí Čechy bez ohledu na vyznání. Praha, jejíž snahu o vyjednávání císař povýšeně odmítá, volá o pomoc spřátelená města včetně radikálního Tábora. Velké vítězství na Vítkově hoře je však teprve začátek. I mezi vyznavači kalicha je totiž nemálo rozporů. Události vzrušené doby hluboce zasáhnou členy jedné zemanské rodiny. Starý zeman ožívá, když může bojovat pod Janem Žižkou proti nepřátelům boží pravdy. Mladá vdova propadá blouznivému učení táborského kněze a jeho uhrančivým očím. Chlapec na prahu dospělosti se nadšeně stává božím bojovníkem a zažívá i dosud nepoznaný cit...


Kdysi patřil Alois Jirásek k nejčtenějším autorům, jeho historické romány byly velmi populární. Román Proti všem je jeden z jeho nejlepších a dočkal se neuvěřitelného počtu 32 vydání, i když nejspíš jen prvních 11 vydání odpovídalo na zájem čtenářů, protože po roce 1948 už zřejmě převládala politická motivace (za komunistů byla doba husitská až nepatřičně vyzdvihována a Jiráska si oblíbil Zdeněk Nejedlý).
Naposledy byl román vydán v roce 1987. Doba se změnila a najednou bylo zavrženíhodné vše, co propagoval dřívější režim, tedy i Jirásek. V průběhu let se však měnili i čtenáři a o Jiráska přestal být zájem, a to nejen proto, že byl zařazen mezi doporučenou školní četbu. Dnešní čtenář nemá trpělivost na dlouhé popisné pasáže, jimiž je Jirásek pověstný a které odrazovaly už předchozí generace. Na tom nic nemění ani to, že dnes zájem o husitství opět ožívá, i zásluhou současných historiků (zejména Petra Čorneje), kteří usilují o objektivní zhodnocení této významné epochy našich dějin.

Román si však nezaslouží, aby skončil v propadlišti dějin. Proto HistRoma přichází s úpravou, díky níž by mohl být lákavý i pro čtenáře 21. století. Úprava spočívá zejména ve zkrácení nebo vypuštění zdlouhavých popisných pasáží a přizpůsobení modernímu pravopisu, do vlastního textu bylo zasahováno minimálně, aby se zachoval Jiráskův archaizující poetický styl, který má hlavní podíl na čtivosti románu.

Ochutnejte krátké ukázky nebo si stáhněte několik stránek.

Doporučená prodejní cena:
286 Kč

Naše cena při objednávce na histroma@gmail.com:
220 Kč
při osobním předání dle domluvy (Praha a okolí)

Možnost zaslání na vybrané místo Zásilkovny:

  • při platbě na účet předem:
    celková cena 270 Kč
  • dobírkou:
    celková cena 285 Kč

Tábor

Vydavatel:
HistRoma
Helena Dvořáková
Řevnice, Husova 693
IČO 61014401