Historické romány

Jak v databázi vyhledávat (nápověda)

  • Nejjednodušší způsob vyhledávání nabízí vyhledávací okénko: zde můžete zapsat slova z názvu knihy nebo jméno (příjmení, příp. i křestní jméno) autora - na pořadí slov nezáleží. Není ovšem zatím možné použít krácení slov, slova musejí být zadána přesně. Vyhledává se z názvů knih i názvů sérií.
  • Chcete-li vyhledat díla určitého autora, můžete zvolit rejstřík autorů (menu: Autoři) a do okénka vpravo zapsat příjmení autora. Pokud jméno neznáte přesně, lze zadáním začátku (stačí i jedno písmeno) zobrazit část rejstříku a zde listovat.
  • Jestliže znáte jen začátek názvu díla, můžete využít rejstřík knih (menu: Knihy) a zde listovat
  • Rejstřík knih umožňuje využitím filtrů vybrat k zobrazení knihy podle tematiky (místo děje, období, klíčová slova) nebo roku posledního vydání (omezit např. na nejnovější publikace); pro nové filtrování je ale nutno nejdřív vždy předchozí filtr zrušit (=návrat na úplný seznam). V rejstříku nejsou názvy sérií.
  • Obdobně je možno použít filtry u rejstříku autorů, např. podle roku jejich narození
  • Knihy v rejstříku jsou seřazeny podle autorů. Kliknutím na záhlaví "Název" se přetřídějí podle názvů. Kliknutím na jméno autora se zobrazí všechna díla příslušného autora.