Historické romány - historické příběhy - historické povídky

Jak v databázi vyhledávat a co dále portál nabízí

  • Nejjednodušší způsob vyhledávání nabízí vyhledávací okénko: zde můžete zapsat slova z názvu knihy nebo jméno (příjmení, příp. i křestní jméno) autora - na pořadí slov nezáleží. Není ovšem zatím možné použít krácení slov, slova musejí být zadána přesně. Vyhledává se z názvů knih i názvů sérií.
  • Chcete-li vyhledat díla určitého autora, můžete zvolit rejstřík autorů (menu: Autoři) a do okénka vpravo zapsat příjmení autora. Pokud jméno neznáte přesně, lze zadáním začátku (stačí i jedno písmeno) zobrazit část rejstříku a zde listovat.
  • Jestliže znáte jen začátek názvu díla, můžete využít rejstřík knih (menu: Knihy) a zde listovat
  • Rejstřík knih umožňuje využitím filtrů vybrat k zobrazení knihy podle tematiky (místo děje, období, klíčová slova) nebo roku posledního vydání (omezit např. na nejnovější publikace); pro nové filtrování je ale nutno nejdřív vždy předchozí filtr zrušit (=návrat na úplný seznam). V rejstříku nejsou názvy sérií.
  • Obdobně je možno použít filtry u rejstříku autorů, např. podle roku jejich narození
  • Knihy v rejstříku jsou seřazeny podle autorů. Kliknutím na záhlaví "Název" se přetřídějí podle názvů. Kliknutím na jméno autora se zobrazí všechna díla příslušného autora.


Registrovaný uživatel může knihy hodnotit, přidávat komentáře, upozorňovat na případné chyby a doplňovat klíčová slova. (Upozornit na chybu lze i bez registrace přes kontakní e-mail.)

Přidávání knih, které v databázi chybí, může také pouze registrovaný uživatel. V současnosti je k dispozici provizorní formulář. Doplňky se objeví v databázi s určitým zpožděním, po kontrole administrátorem.

Chcete-li knihy hodnotit a přidávat komentáře, musíte být zaregistrován(a) a přihlásit se.


Registrace
Zapomenuté heslo?

Ilustrace