Historické romány

Výběr z novinek zahraničních autorů

Válečník Saturn Úsměv Štěstěny Přísaha královny Isabely Nalezenec Čas mečů Dobrodruh z Paříže Irská princezna Musaši Hannibal. Nepřítel Říma Leonardo Katova dcera a prokletí moru Římané. Ve znamení štíra Vyhnanství Kladivo Boží

Autoři, zařazení
do databáze
za poslední rok:

Campisi, Megan
Coates, Ta-Nehisi
Dehnel, Jacek
Harffy, Matthew
Jošikawa, Eidži
Kidd, Sue Monk
Polidoro, Massimo
Schumacher, Eric

Autoři s třemi
a více knihami
za poslední rok: