Historické romány

Seznam knih

Nastavení filtrů

Název Autor Posled. vyd. ▲ Místo děje Období
Zemanka Jirásek, Alois 1962 Česko 15. stol.
Ezop Bronnen, Arnolt 1962 Řecko 6. stol. př.Kr.
Valašská vojna Kramoliš, Čeněk 1962 Česko 18. stol.
Živly
(Hukvaldské rebelie 4)
Četyna, Bohumír 1962 Česko 18. stol.
Vzácní hosté Sciascia, Leonardo 1962
Waverley Scott, Walter 1962 Skotsko 18. stol.
Útok Beneš, Karel Josef 1963 Česko 19. stol.
Ve stínu hunské slávy Gárdonyi, Géza 1963 Evropa 5. stol.
Pobělohorské elegie Beneš Třebízský, Václav 1964 Česko 17. stol.
Výstřel z kazatelny Meyer, Conrad Ferdinand 1964 Švýcarsko 17. stol.
Synové muže kamenného srdce Jókai, Mór 1964 Maďarsko 19. stol.
Čarovná flétna Vachek, Emil 1964 Asie středověk
Diktátoři Varnalis, Kostas 1964 Řím 1. stol.
Pravdivá obrana Sokratova Varnalis, Kostas 1964 Řecko 5. stol. př.Kr.
Dobrodružství Turčka z Mitrovic Müller, Vladimír 1964 Turecko 16. stol.
Travnická kronika Andrić, Ivo 1964 Bosna 19. stol.
Město Slunce Kuchynka, Václav 1965 Česko 15. stol.
Skythský jezdec a jiné novely Kubka, František 1965 z různých zemí z různých dob
Velikonoční týden Aragon, Louis 1965 Francie 19. stol.
Kenilworth Scott, Walter 1965 Anglie 16. stol.
Mezi proudy. Do tří hlasů Jirásek, Alois 1966 Česko 15. stol.
Mezi proudy. Dvojí dvůr Jirásek, Alois 1966 Česko 15. stol.
Mezi proudy. Syn ohnivcův Jirásek, Alois 1966 Česko 15. stol.
Aragonská noc Zich, Miloslav 1966 Španělsko 19. stol.
Tisíce růží Spáčil, Jindřich 1966 Česko 19. stol.
Čest a sláva Michal, Karel 1966 Česko 17. stol.
Globus Szántó, György 1966 Anglie 16. stol.
Zpověď Italova Nievo, Ippolito 1966 Itálie 18.-19. stol.
Žoldnéřské intermezzo Fleissig, Karel 1966 Česko 17. stol.
Já musím být zbojník Milota, Vlastimil 1966 Slovensko 17.-18. stol.